• 0736-069-356
 • admin@lanteam-solutions.com
 • Cluj, Romania
Invata cu noi!
Arie poligon regulat – #3803 pbinfo

Arie poligon regulat – #3803 pbinfo

Se dă un poligon regulat cu n laturi cu l lungimea unei laturi. Aflați aria poligonului.

Este o problema simpla in care trebuie aplicata doar formula clasica din geometrie care ne ajuta sa calculam aria unui poligon regulat cu n laturi.

Problema apare in momentul tiparirii rezultatului pentru ca acesta trebuie, conform cerintelor problemei, tiparit cu 2 zecimale exacte.

Aceasta este una dintre solutiile posibile:

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
# define M_PI 3.14159265358979323846 /* pi */
using namespace std;
int getNumber(){
  int number;
  cin>>number;
  return number;
}

double getArea(int p, int q){
  return (p*q*q*100)/(4*tan(M_PI/p));
}
int main() {
  int n,l;
  n = getNumber();
  l = getNumber();
  cout << setprecision(2) << fixed << int(getArea(n,l))/100.0<< endl;
  return 0;
}