Inlocuirea fiecarui element dintr-un vector cu cmmdc dintre element si oglinditul lui

Vectorul contine numere naturale nenule.

Afisarea finala se va face cu elementele in sens invers.

#include <iostream>
using namespace std;
void citire(int v[], int lv) {
  int i;
  for (i = 1; i <= lv; i++)
  {
    cin >> v[i];
  }
}

int oglindit(int nr){
  int o = 0;
  while (nr){
    o = o*10+nr%10;
    nr/=10;
  }
  return o;
}

int cmmdc(int a,int b) {
  if (a==0 && b==0) {return -1;}
  if (a==0 && b!=0) {return b;}
  if (a!=0 && b==0) {return a;}
  int r = a%b;
  while (r) { a= b; b = r; r = a%b;}
  return b;
}

void afisare(int v[], int lv) {
  int i;
  for (i = lv; i >= 1; i--)
  {
    cout << cmmdc(v[i],oglindit(v[i]))<<" ";
  }
}

int main()
{
  int n, a[1010];
  cin>>n;
  citire(a,n);
  afisare(a,n);
  return 0;
}

Lasă un răspuns