Operatori si operanzi, operatii permise

0 Comments

O expresie este alcătuită din unul sau mai mulţi operanzi legaţi între ei prin operatori. Operanzii pot fi constante sau variabile. În timpul execuţiei, expresiile sunt evaluate, adică se calculează un anumit rezultat.

Operanzii reprezintă valorile care intră în calcul. Ei pot fi: o variabilă sau o constantă.

Operatorii desemnează operaţiile care se execută pentru a ajunge la rezultat. Ei pot fi împărţiţi în trei mari categorii:

  1. Aritmetici;
  2. Relaţionali;
  3. Logici
  1. Operatorii aritmetici pot fi:
  • Unari (+ şi -) – acţionează asupra unui singur operand;
  • Binari (+, -, *, /, div, mod) – acţionează asupra a doi operanzi.
  1. Operatorii relaţionali (>, >=, <, <=, =) – sunt binari (acţionează asupra a doi operanzi). Operanzii pot fi variabile sau constante de orice tip învăţat. Rezultatul aplicării unui operator relaţional este întotdeauna o valoare logică.
  2. Operatorii logici (NOT=negare, AND=şi, OR=sau, XOR=sau exclusiv). NOT – operator de tip unar. Restul operatorilor logici sunt binari. Operanzii pot fi de tip logic, întreg sau real.
NOT
TRUE FALSE
FALSE TRUE
 
AND TRUE FALSE
TRUE TRUE FALSE
FALSE FALSE FALSE
– negaţia logică a argumentului (operaţie logică unară) – produce TRUE numai dacă ambii operanzi au valoarea TRUE
OR TRUE FALSE
TRUE TRUE TRUE
FALSE TRUE FALSE
 
XOR TRUE FALSE
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE FALSE
– produce TRUE dacă cel puţin unul dintre cei doi operanzi are valoarea TRUE – produce TRUE numai dacă cei doi operanzi diferă între ei

Ordinea priorităţilor operatorilor este:

Grupa 1 (operatori unari) – prioritate maximă NOT, +(operator unar), (operator unar)
Grupa 2 (operatori multiplicativi) AND, *, /, DIV, MOD
Grupa 3 (operatori aditivi) OR, XOR, +,
Grupa 4 (operatori relaţionali) – prioritate minimă <, <=, >, >=,=

Lasă un răspuns

Related Posts