• 0736-069-356
 • admin@lanteam-solutions.com
 • Cluj, Romania
Invata cu noi!
100 de probleme de structura de decizie

100 de probleme de structura de decizie

 1. Se citeste o valoare a. Stabiliti daca este para sau nu.
  Exemplu:
  Date de intrare a=34
  Date de ieşire: PAR
  Date de intrare a=135
  Date de ieşire: IMPAR

 2. Se dau doua numere a si b. Care este minimul si maximul celor 2 valori?
  Exemplu:
  Date de intrare a=12 b=35
  Date de ieşire: minim 12 maxim 35
  Date de intrare a=35 b=12
  Date de ieşire: minim 12 maxim 35
  Date de intrare a=35 b=35
  Date de ieşire: minim 35 maxim 35

 3. Se dau trei numere a, b si c. Care este minimul si maximul celor 3 valori?
  Exemplu:
  Date de intrare a=12 b=35 c=8
  Date de ieşire: minim 8 maxim 35
  Date de intrare a=35 b=12 c=88
  Date de ieşire: minim 12 maxim 88
  Date de intrare a=35 b=35 c=35
  Date de ieşire: minim 35 maxim 35

 4. Se dau trei valori a, b si c. Stabiliti valoarea din mijloc.
  Exemplu:
  Date de intrare a=12 b=35 c=8
  Date de ieşire: valoarea din mijloc este 12

 5. Se dau 2 numere naturale a si b. Asezati-le in ordine crescatoare.
  Exemplu:
  Date de intrare a=12 b=35
  Date de ieşire: 12 35
  Date de intrare a=35 b=12
  Date de ieşire: 12 35
  Date de intrare a=12 b=12
  Date de ieşire: 12 12

 6. Se dau 3 numere naturale a, b si c. Asezati-le in ordine descrescatoare.
  Exemplu:
  Date de intrare a=1 b=2 c=3
  Date de ieşire: 3 2 1
  Date de intrare a=2 b=3 c=1
  Date de ieşire: 3 2 1
  Date de intrare a=3 b=2 c=1
  Date de ieşire: 3 2 1

 7. Se dau 2 numere. Daca primul este par calculati suma lor, altfel calculati diferenta lor.
  Exemplu:
  Date de intrare a=4 b=2
  Date de ieşire: 6
  Date de intrare a=5 b=3
  Date de ieşire: 2

 8. Se dau 2 numere de doua cifre. Daca catul impartirii lor nu este par atunci tipariti restul impartirii,altfel calculati suma cifrelor celui de al doilea numar citit.
  Exemplu:
  Date de intrare a=44 b=42
  Date de ieşire: 2
  Date de intrare a=44 b=47
  Date de ieşire: 11

 9. Se dau doua numere a si b. Celui mai mic dintre ele i se adauga un al treilea numar c, iar celui mai mare i se scade un numar d. Care sunt noile numere a si b?
  Exemplu:
  Date de intrare a=44 b=42 c=10 d=20
  Date de ieşire: 24 52
  Date de intrare a=44 b=47 c=5 d=6
  Date de ieşire: 49 41

 10. Se da un numar de 3 cifre. Daca cifra din mijloc este para atunci determinati suma cifrelor, altfel determinati produsul lor.
  Exemplu:
  Date de intrare a=123
  Date de ieşire: 6
  Date de intrare a=133
  Date de ieşire: 9

 11. Se citesc două valori întregi a şi b. Daca ambele sunt pare determinati produsul lor. Altfel tipariti mesajul „UNA DINTRE VALORI NU ESTE PARA”
  Exemplu: Date de intrare a=2 b=4
  Date de ieşire: 8
  Date de intrare a=2 b=5
  Date de ieşire: UNA DINTRE VALORI NU ESTE PARA
  Date de intrare a=3 b=5
  Date de ieşire: UNA DINTRE VALORI NU ESTE PARA
  Date de intrare a=3 b=52
  Date de ieşire: UNA DINTRE VALORI NU ESTE PARA

 12. Se citesc două valori întregi a şi b. Stabiliti daca suma lor este impara.
  Exemplu:
  Date de intrare a=2 b=4
  Date de ieşire: NU
  Date de intrare a=2 b=5
  Date de ieşire: DA

 13. Se citesc două valori întregi a şi b. Daca suma lor este para atunci aflati catul si restul impartirii lor, altfel calculati media lor geometrica.
  Exemplu:
  Date de intrare a=2 b=4
  Date de ieşire: 0 2
  Date de intrare a=2 b=5
  Date de ieşire: 3.16

 14. Se citeşte un număr întreg format din exact 3 cifre. Daca suma cifrelor sale este para atunci tipariti cifra sutelor altfel eliminati cifra din mijloc si tipariti noul numar format.
  Exemplu:
  Date de intrare a=123
  Date de ieşire: 1
  Date de intrare a=124
  Date de ieşire: 14

 15. Se citeste un numar natural de 3 cifre. Daca suma cifrelor sale este cel mai mic numar natural nenul par atunci calculati produsul cifrelor sale, altfel calculati diferenta dintre cifra sutelor si cea a unitatilor.
  Exemplu:
  Date de intrare a=200
  Date de ieşire: 0
  Date de intrare a=124
  Date de ieşire: -3

 16. Se dau doua numere a si b. Daca produsul lor este par atunci tipariti-l, altfel tipariti suma lor.
  Exemplu:
  Date de intrare a=2 b=11
  Date de ieşire: 22
  Date de intrare a=3 b=7
  Date de ieşire: 10

 17. Se da un numar de exact 3 cifre. Determinati media aritmetica a cifrelor pare si cate cifre impare are numarul?
  Daca nu exista cifre pare se va tipari mesajul „Nu exista cifre pare”
  Exemplu:
  Date de intrare a=222
  Date de ieşire: 2 0
  Date de intrare a=347
  Date de ieşire: 4 2
  Date de intrare a=135
  Date de ieşire: Nu exista cifre pare

 18. Se citesc de la tastatura patru numere intregi a, b, c, d. Sa se afiseze maximul valorilor negative si minimul valorilor pozitive dintre cele patru numere citite.
  Exemplu:
  Date de intrare a=1 b=-2 c=3 d=-4
  Date de ieşire: maximul valorilor negative -2 minimul valorilor pozitive 1

 19. Se citesc 2 numere z si l reprezentand ziua si luna calendaristica. Stabiliti in ce anotimp ne aflam?
  Exemplu:
  Date de intrare z=1 l=4
  Date de ieşire: PRIMAVARA
  Date de intrare z=12 l=7
  Date de ieşire: VARA
  Date de intrare z=23 l=9
  Date de ieşire: TOAMNA
  Date de intrare z=21 l=12
  Date de ieşire: IARNA
  Date de intrare z=11 l=1
  Date de ieşire: IARNA
  Date de intrare z=13 l=13
  Date de ieşire: Data citita nu este valida!

 20. Se citeste de la tastatura un numar natural x, cu exact doua cifre. Scrieti un program care testeaza daca cifrele lui x sunt in ordine strict crescatoare de la stanga la dreapta, afisand un mesaj corespunzator.
  Exemplu:
  Date de intrare n=23
  Date de ieşire: DA
  Date de intrare n=30
  Date de ieşire: NU

 21. Se citesc de la tastatura trei numere naturale x, y si z, cu exact trei cifre fiecare. Sa se afiseze acela dintre cele trei numere care are suma cifrelor cea mai mare. Daca sunt mai multe care au suma cifrelor egala cu valoarea maxima se va afisa primul gasit.
  Exemplu:
  Date de intrare x=129, y=456, z=101
  Date de ieşire: 456
  Date de intrare x=111, y=102, z=120
  Date de ieşire: 111

 22. Se dau 2 numere intregi. Stabiliti daca ele sunt sau nu consecutive.
  Exemplu:
  Date de intrare a=23 b=24
  Date de ieşire: DA
  Date de intrare a=23 b=34
  Date de ieşire: NU

 23. Se da un numar de 3 cifre. Daca cifrele sutelor si unitatilor sunt egale dar diferite de cifra zecilor scrieti mesajul “PALI”, daca toate trei sunt egale scrieti mesajul “EGALE” iar in toate celelalte cazuri scrieti mesajul “DIFERITE”.
  Exemplu:
  Date de intrare a=121
  Date de ieşire: PALI
  Date de intrare a=222
  Date de ieşire: EGALE
  Date de intrare a=123
  Date de ieşire: DIFERITE
  Date de intrare a=225
  Date de ieşire: DIFERITE

 24. Se citesc trei numere naturale. Determinati cate numere distincte s-au citit?
  Exemplu:
  Date de intrare 1 2 3
  Date de ieşire: 3
  Date de intrare 1 1 2
  Date de ieşire: 2
  Date de intrare 9 9 9
  Date de ieşire: 1
  Date de intrare 1 2 2
  Date de ieşire: 2

 25. Un elev este declarat promovat la bacalaureat daca la fiecare dintre cele 5 probe de examen a luat cel putin nota 5, iar media sa generala este cel putin 6. Date fiind cele 5 note pe care elevul le-a obtinut la bacalaureat, verificati daca elevul a promovat examenul de bacalaureat.
  Exemplu:
  Date de intrare 5 6 7 8 9
  Date de ieşire: PROMOVAT
  Date de intrare 5 5 5 5 6
  Date de ieşire: NEPROMOVAT

 26. Se da un numar de 4 cifre. Daca ultima cifra este para determinati cifrele numarului, altfel determinati numarul obtinut prin eliminarea cifrei de pe pozitia sutelor.
  Exemplu:
  Date de intrare : 8750
  Date de ieşire : 8 7 5 0
  Date de intrare 4581
  Date de ieşire 481.

 27. Un lift pentru copii acceptă o greutate de maxim 100 kg. Introducând în calculator greutăţile a doi copii, specificaţi prin afişarea unui mesaj corespunzător, dacă POT INTRA AMBII COPII sau INTRA PE RAND.
  Exemplu:
  Date de intrare : greutati copii 87 50
  Date de ieşire : Intra pe rand
  Date de intrare 45 52
  Date de ieşire Pot intra ambii copii.

 28. Andrei primeşte într-o zi trei note, nu toate bune. Se hotărăşte ca, dacă ultima notă este cel puţin 8, să le spună părinţilor toate notele primite iar dacă este mai mică decât 8, să le comunice doar cea mai mare notă dintre primele două. Introduceţi notele luate şi afişaţi notele pe care le va comunica părinţilor.
  Exemplu:
  Date de intrare 6 9 9
  Date de ieşire 6 9 9
  Date de intrare 8 5 7
  Date de ieşire 8.

 29. Se consideră trei numere întregi. Dacă toate sunt pozitive, să se afişeze numărul mai mare dintre al doilea şi al treilea număr, în caz contrar să se calculeze suma primelor două numere.
  Exemple:
  Date de intrare 45 23 100
  Date de ieşire 100
  Date de intrare 34 -25 10
  Date de ieşire 9.

 30. Să se afişeze cel mai mare număr par dintre doua numere introduse în calculator.
  Exemple:
  Date de intrare 23 45
  Date de ieşire nu exista numar par
  Date de intrare 28 14
  Date de ieşire 28
  Date de intrare 77 4
  Date de ieşire 4
  Date de intrare 4 7
  Date de ieşire 4

31. Ionel spune părinţilor doar notele mai mari sau egale cu 7. Într-o zi el a luat trei note. Introduceţi-le în calculator şi afişaţi acele note pe care le va comunica şi părinţilor.
Exemplu:
Date de intrare 8 7 5
Date de ieşire 8 7.

 

32. Se introduc două numere. Dacă al doilea număr este diferit de 0, să se afişeze câtul impartirii intregi dintre primul şi al doilea, iar dacă este nul, să se afişeze mesajul “Împărţire imposibilă”.
Exemple:
Date de intrare 10 3
Date de ieşire 3
Date de intrare 45 0
Date de ieşire Impartire imposibila.

 

33. Cosmin are voie să se uite la TV 20 de ore pe săptămână. Se introduc numărul de ore cât se uită la TV în fiecare zi din săptămână. Să se verifice dacă va fi pedepsit sau nu.
Exemplu:
Date de intrare: 3 4 2 2 5 6 1
Date de ieşire: Va fi pedepsit.
Date de intrare: 3 0 2 2 5 6 1
Date de ieşire: Nu va fi pedepsit.

 

34. Determinati daca 3 numere citite de la tastatura pot fi laturile unui triunghi.
Exemple:
Date de intrare 3 4 5
Date de ieşire DA
Date de intrare 0 2 3
Date de ieşire NU
Date de intrare 1 2 3
Date de ieşire NU

 

35. Se dau 3 numere naturale a, b si c. Daca ele pot fi laturile unui triunghi determinati perimetrul si aria acestuia.
In caz contrar afisati mesajul: „Numerele nu pot fi laturile unui triunghi!”
Date de intrare 3 4 5
Date de ieşire perimetrul: 12, aria 6
Date de intrare 0 2 3
Date de ieşire Numerele nu pot fi laturile unui triunghi!
Date de intrare 1 2 3
Date de ieşire Numerele nu pot fi laturile unui triunghi!

 

36. Să se afişeze suma valorilor pozitive şi suma valorilor negative din 5 numere date.
Exemplu:
Date de intrare 6 9 -8 7 –5
Date de ieşire: Spoz= 22 Sneg=-13.

 

37. Se dau 3 numere naturale a, b si c. Daca suma lor este mai mare decat un numar d dat, atunci sa se calculeaze ultima cifra a sumei numerelor, altfel sa se determine produsul celor 3 numere date.
Exemplu:
Date de intrare 8 5 3 7
Date de iesire 6
Date de intrare 1 3 2 7
Date de iesire 6

 

38. Se da un numar de 5 cifre format din cifrele 0 si 1. Daca cifra din mijloc este 1 atunci ea se inlocuieste cu 5, altfel se inlocuieste cu 9. Ce numar ati obtinut?
Exemplu:
Date de intrare 10100
Date de iesire 10500
Date de intrare 10010
Date de iesire 10910

 

39. Se citeste un numar natural de exact 4 cifre. Daca media aritmetica a cifrelor sale este numar intreg atunci calculati produsul cifrelor numarului, altfel calculati expresia: `(m-u)*4+(z+2*s)` unde m este cifra miilor, s este cifra sutelor,z este cifra zecilor si u este cea a unitatilor.
Exemplu:
Date de intrare 8888
Date de iesire 8 * 8 * 8 * 8 = 4096 – media aritmetica a cifrelor numarului este (8 + 8 + 8 + 8) / 4 = 8
Date de intrare 1234
Date de iesire (1 – 4) * 4 + (3 + 2 * 2) = -12 + 7 = -5 – media aritmetica a cifrelor numarului este (1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2.5

 

40. Sa se verifice daca un numar natural dat este patrat perfect, afisandu-se un mesaj corespunzator.
Indicatie: un numar natural x este patrat perfect daca radical din x este egal cu parte intreaga din radical din x.
Exemplu:
Date de intrare 16
Date de iesire DA – sqrt(16) = 4 = floor(sqrt(16))
Date de intrare 20
Date de iesire NU – sqrt(20) = 4.47 floor(sqrt(20))=4
41. Se citesc de la tastatura trei numere naturale x, y si z. Scrieti un program care verifica daca cele trei numere citite sunt consecutive in multimea numerelor naturale afisand un mesaj corespunzator.
Exemplu:
Date de intrare 1 2 3
Date de iesire DA – pentru ca y=x+1 si z=x+2
Date de intrare 2 4 6
Date de iesire NU
42. Se citesc de la tastatura trei numere naturale x, y si z, cu exact trei cifre fiecare. Sa se afiseze acela dintre cele trei numere care are suma cifrelor cea mai mare.
Exemplu:
Date de intrare 123 233 378
Date de iesire 378
1+2+3=6; 2+3+3=8; 3+7+8=18
Date de intrare 123 222 303
Date de iesire 123 222 303
1+2+3=6; 2+2+2=6; 3+0+3=6
43. Se citeste de la tastatura un numar natural x cu exact trei cifre. Daca cifra sa de control este para, sa se afiseze numarul format prin intercalarea cifrei de control intre fiecare doua cifre ale numarului initial, obtinandu-se un numar de 5 cifre. In caz contrar, sa se tipareasca produsul dintre cifra de control si numarul initial.
Indicatie: cifra de control a unui numar se calculeaza insumand cifrele numarului pana cand se obtine un numar de o cifra.
Exemplu: numarul 378 are suma cifrelor 3+7+8=18, 1+8=9 deci cifra de control este 9
Date de intrare 378
Date de iesire 3402 = 9*378
Date de intrare 123
Date de iesire 16263
44. Sa se calculeze valoarea functiei matematice f(x) de mai jos pentru o valoare a lui x de la tastatura:
f(x)= x^2+1 daca x<=-3, x-2 daca x apartine intervalului (-3, 3) sau x^2-4x+5 daca x>=3.
Exemplu:
Date de intrare -4
Date de iesire 17
Date de intrare 0
Date de iesire -2
Date de intrare 5
Date de iesire 10
45. Sa se calculeze valoarea functiei matematice f(x) de mai jos pentru o valoare a lui x de la tastatura:
f(x)=x +1 daca x este intre 0 si 1, sau x^2-3x+2 in rest.
Exemplu:
Date de intrare 0.5
Date de iesire 1.5
Date de intrare 3
Date de iesire 2
46. Sa se rezolve ecuatia de gradul I de forma ax+b=0, unde coeficientii a si b se citesc de la tastatura.
Exemplu:
Date de intrare a=0, b=0
Date de iesire nedeterminare
Date de intrare a=0, b=5
Date de iesire incompatibilitate
Date de intrare a=1 b=2
Date de iesire x=-2
47. Se citesc trei numere intregi a, b, c. Sa se verifice daca aceste numere sunt in progresie aritmetica.
Indicatie: trei numere sunt in progresie aritmetica daca unul dintre ele este media aritmetica a celorlalte doua.
Exemplu:
Date de intrare 3 5 7
Date de iesire DA – (3+7)/2=5
Date de intrare 5 7 9
Date de iesire DA – (5+9)/2=7
Date de intrare 1 7 9
Date de iesire NU – (1+9)/2=5!=7
48. Sa se verifice daca trei numere naturale date a, b, c sunt pitagoreice.
Indicatie: 3 numere sunt pitagoreice daca verifica una dintre conditiile:
a*a=b*b+c*c sau b*b=a*a+c*c sau c*c=a*a+b*b
Exemplu:
Date de intrare 3 4 5
Date de iesire DA – 3*3+4*4=5*5, 9+16=25, 25=25 adevarat
Date de intrare 5 7 9
Date de iesire NU – 5*5+7*7=9*9, 25+49=81, 74=81 fals
49. Se citeste de la tastatura o litera. Se cere sa se verifice daca ea este vocala sau consoana.
Indicatie: consideram alfabetul englez in care vocalele sunt :’a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’
Exemplu:
Date de intrare ‘e’
Date de iesire DA
Date de intrare ‘m’
Date de iesire NU
50. Se citesc de la tastatura trei numere intregi a, b, c. Sa se gaseasca cea mai mare diferenta dintre oricare 2 valori date.

Exemplu:

Date de intrare 11 22 33
Date de iesire 22
Date de intrare 17 22 54
Date de iesire 37
51. Sa se scrie un algoritm care calculeaza suma a doua intervale de timp, exprimate in ore, minute si secunde.
Indicatie: daca numarul de ore depaseste 24 se trece in ziua urmatoare
Exemplu:
Date de intrare 3h 24m 33s si 15h 56m 55s
Date de iesire 19h 21m 28s
Date de intrare 20h 24m 33s si 15h 56m 55s
Date de iesire 12h 21m 28s
52. Se citesc de la tastatura trei variabile intregi z, l, a reprezentand ziua, luna si anul unei date calendaristice.
Sa se afiseze data zilei urmatoare.
Indicatie : In mod normal, data zilei urmatoare se obtine prin simpla incrementare a zilei datei curente, dar trebuie testate cazurile speciale, si anume:
-ziua curenta este ultima zi a anului, situatie in care se incrementeaza anul iar ziua si luna sunt 1;
-ziua curenta este ultima zi din luna cu exceptia lunii 12, situatie care la randul ei trebuie ramificata, avand in vedere ca exista luni cu 30 si luni cu 31 de zile;
-luna februarie se considera avand 28 de zile.
Exemplu:
Date de intrare 31.12.2019
Date de iesire 1.1.2020
Date de intrare 31.8.2019
Date de iesire 1.9.2019
Date de intrare 28.2.2019
Date de iesire 1.3.2019
Date de intrare 22.5.2019
Date de iesire 23.5.2019
53. Se citesc de la tastatura trei variabile intregi z, l, a reprezentand ziua, luna si anul datei de nastere a unui prieten. Sa se afiseze ce varsta va avea in 31 decembrie 2020 in ani, luni si zile.
Exemplu:
Date de intrare 11.12.2007
Date de iesire 13 ani 0 luni 20 zile
Date de intrare 7.3.1972
Date de iesire 48 ani 9 luni 24 zile
54. Sa se determine modulul (valoarea absoluta) a unui numar intreg dat.
Exemplu:
Date de intrare 3
Date de iesire 3
Date de intrare -11
Date de iesire 11
55. Se da un numar de exact 3 cifre. Daca cifra din mijloc este para sa se inlocuiasca cu cifra de valoare minima din numar, altfel sa se inlocuiasca cu cifra de valoare maxima din numar.
Exemplu:
Date de intrare 127
Date de iesire 117
Date de intrare 157
Date de iesire 177
56. Se dau doua numere naturale x si y, y >x si un numar natural a. Stabiliti daca a face parte din intervalul [x,y] sau nu face parte.
Exemplu:
Date de intrare 1 10 4
Date de iesire DA – 4 apartine [1,10]
Date de intrare 1 10 11
Date de iesire NU – 11 nu apartine [1,10]
57. Se dau trei numere naturale x, y, z. Stabiliti suma dintre cel mai mic si cel mai mare si diferenta dintre cel din mijloc si cel mai mic.
Exemplu:
Date de intrare 1 10 4
Date de iesire suma 11, diferenta 3
58. Se introduc înălţimile, exprimate în cm, a 3 copii. Afişaţi înălţimea celui mai înalt şi înălţimea celui mai scund copil. Care este diferenţa de înălţime între ei?
Exemplu:
Date de intrare 123 108 134
Date de iesire cel mai inalt 134, cel mai scund 108, diferenta 26
59. Se da un numar de exact 5 cifre. Calculati suma cifrelor mai mari sau egale cu 5 si produsul cifrelor mai mici decat 5.
Exemplu:
Date de intrare 12345
Date de iesire suma 5, produsul 24
Date de intrare 45678
Date de iesire suma 26, produsul 4
60. Se da un numar de exact 5 cifre. Calculati suma cifrelor impare si produsul cifrelor pare.
Exemplu:
Date de intrare 12345
Date de iesire suma 9, produsul 8
Date de intrare 45078
Date de iesire suma 12, produsul 0
61. Se dau 3 numere naturale de 2 cifre fiecare distincte intre ele. Daca suma cifrelor lor este peste 15, interschimbati intre ele ultimele cifre ale celor mai mari 2 numere, altfel determinati un nou numar format din alaturarea numerelor in ordine descrescatoare.
Exemplu:
Date de intrare 89, 13, 74
Date de iesire suma cifrelor este 32, noile numere sunt 84 si 79
Date de intrare 11 12 13
Date de iesire suma cifrelor este 9, noul numar 131211
62. Se da un numar natural n. Sa se tipareasca cele mai apropiate 2 numere impare de n.
Exemplu:
Date de intrare 89
Date de iesire 87 si 91
Date de intrare 100
Date de iesire 99 si 101
63. Se da un numar de exact 5 cifre. Calculati cate cifre impare sunt in numar si cate cifre pare?
Exemplu:
Date de intrare 12345
Date de iesire cifreImpare 3, cifrePare 2
Date de intrare 45078
Date de iesire cifreImpare 2, cifrePare 3
64. Se dau patru numere intregi. Stabiliti daca exista cel putin 2 numere pozitive.
Exemplu:
Date de intrare 1 2 3 -45
Date de iesire Exista cel putin 2 numere pozitive
Date de intrare -4 -5 -7 8
Date de iesire Nu exista cel putin 2 numere pozitive
65. Se citeste un numar de maxim 5 cifre. Cate cifre are numarul?
Exemplu:
Date de intrare 1
Date de iesire Numarul are o cifra
Date de intrare 123
Date de iesire Numarul are 3 cifre
66.Se dau patru numere intregi. Stabiliti daca exista cel putin 2 numere care sa aiba suma pozitiva.
Exemplu:
Date de intrare 1 2 3 -45
Date de iesire Exista cel putin 2 numere a caror suma este pozitiva
Date de intrare -4 -5 -7 -8
Date de iesire Nu exista cel putin 2 numere a caror suma sa fie pozitiva
67. Se dau patru numere intregi. Stabiliti daca exista cel putin 2 numere care sa aiba produsul strict pozitiv.
Exemplu:
Date de intrare 1 2 3 -45
Date de iesire Exista cel putin 2 numere a caror produs este strict pozitiv
Date de intrare -4 0 7 0
Date de iesire Nu exista cel putin 2 numere a caror produs este strict pozitiv
68. Se dau patru numere intregi. Stabiliti daca exista cel putin 3 numere care sa aiba produsul strict pozitiv.
Exemplu:
Date de intrare 1 2 3 -4
Date de iesire Exista cel putin 3 numere a caror produs este strict pozitiv
Date de intrare -4 -3 7 0
Date de iesire Nu exista cel putin 3 numere a caror produs este strict pozitiv
69. Se da un numar de 3 cifre.
Daca este impar, intercalati dupa fiecare cifra (inclusiv dupa ultima cifra) suma cifrelor numarului initial, altfel inversati numarul.
Daca ultima cifra a numarului este zero, transmiteti mesajul „numarul nu poate fi inversat”.
Exemplu:
Date de intrare 123
Date de iesire 162636
Date de intrare 124
Date de iesire 421
Date de intrare 120
Date de iesire „numarul nu poate fi inversat”
70. Se da un numar de 3 cifre. Determinati inversul lui.
Daca ultima cifra a numarului este zero, transmiteti mesajul „numarul nu poate fi inversat”.
Exemplu:
Date de intrare 123
Date de iesire 321
Date de intrare 120
Date de iesire „numarul nu poate fi inversat”
71. Se da un numar de 3 cifre. Daca este egal cu inversul lui transmiteti mesajul „numarul este palindrom”, altfel transmiteti mesajul „numarul nu este palindrom”..
Daca ultima cifra a numarului este zero, transmiteti mesajul „numarul nu poate fi inversat”.
Exemplu:
Date de intrare 123
Date de iesire numarul nu este palindrom
Date de intrare 121
Date de iesire numarul este palindrom
Date de intrare 120
Date de iesire „numarul nu poate fi inversat”
72. Se da un numar de 3 cifre. Daca este palindrom aflati suma dintre numar si inversul lui, altfel determinati suma cifrelor numarului initial si apoi determinati produsul dintre suma cifrelor si inversul numarului initial.
Tipariti cele doua rezultate pe randuri diferite.
Daca ultima cifra a numarului este zero, transmiteti mesajul „numarul nu poate fi inversat”.
Exemplu:
Date de intrare 123
Date de iesire 6 1926 deoarece numarul nu este palindrom: suma cifrelor 1+2+3=6 si produsul cerut 6*321=1926
Date de intrare 121
Date de iesire 242 deoarece este palindrom: suma ceruta este 121+121=242
Date de intrare 120
Date de iesire „numarul nu poate fi inversat”
73. Se citesc doua numere naturale de exact 2 cifre fiecare.
Daca au aceeasi paritate determinati cate cifre pare au impreuna, altfel determinati cate cifre impare au cele 2 numere.
Exemplu:
Date de intrare 12 14
Date de iesire 2 – au aceeasi paritate si au 2 cifre pare
Date de intrare 91 76
Date de iesire 3 – au paritati diferite si au 3 cifre impare
74. Ecuatia de gradul II cu coeficienti reali a*x^2 + b*x + c = 0, unde a, b, c sunt numere reale.
Exemplu:
Date de intrare a=1, b=-5, c=6
Date de iesire 2 si 3 – solutii reale
Date de intrare a=1, b=-2, c=1
Date de iesire 1 – solutie dubla
Date de intrare a=1, b=-2, c=3
Date de iesire nu are solutie reala
75. Se da un sir de 3 valori care contine numere intregi.
Daca toate sunt pare determinati suma lor, altfel determinati produsul lor.
Exemplu:
Date de intrare a=1, b=-5, c=6
Date de iesire -30
Date de intrare a=2, b=-2, c=4
Date de iesire 4
76. Se citesc de la tastatura trei variabile intregi z, l, a reprezentand o zi, luna si un an. Sa se afiseze daca data corespunde ajunului Craciunului sau nu.
Exemplu:
Date de intrare 11.12.2007
Date de iesire false
Date de intrare 24.12.1972
Date de iesire true
77. Se citesc de la tastatura trei variabile intregi a, b si c. Daca ultima cifra a sumei lor este para atunci sa se determine produsul dintre un numar dat n si suma celor 3 numere initiale, altfel sa se determine catul si restul impartirii intregi a fiecarui numar la un m dat.
Exemplu:
Date de intrare a=121, b=-159, c=556, n=2
Date de iesire 1036
Explicatii: uc(a + b + c) = 8 valoare para, 518 * 2 = 1036
Date de intrare a = 121, b = 758, c = 452, m = 5
Date de iesire a / m = 24, a % m = 1, b / m = 151, b % m = 3,
c / m = 90, c % m = 2
Explicatii: uc(a+b+c) = 1 valoare impara
78. Se da un numar natural de exact 5 cifre. Daca se elimina cifra din mijloc si se obtine un numar mai mic decat 5000 atunci sa se calculeze radacina patrata a numarului initial, altfel daca este mai mic decat 7500 sa se determine patratul numarului obtinut fara cifra unitatilor si cea a zecilor de mii din numarul initial, altfel sa se determine cubul sumei cifrelor numarului initial. (Numerele reale se tiparesc cu 2 zecimale dupa virgula.)
Exemplu:
Date de intrare a = 12345 – eliminam cifra din mijloc si obtinem b = 1245
Date de iesire 111.10
Date de intrare a = 52345 – eliminam cifra din mijloc si obtinem b = 5245
Date de iesire 234 * 234 = 54756
Date de intrare a = 77345 – eliminam cifra din mijloc si obtinem b = 7745
Date de iesire (7 + 7 + 3 + 4 + 5 = 26) – 26 * 26 * 26 = 17576
79. Se dau 3 numere naturale diferite de exact 2 cifre. Daca cel mai mare este egal cu suma celorlalte doua, atunci tipariti produsul numerelor, altfel daca este mai mare tipariti numerele in ordine descrescatoare, iar daca este mai mic determinati catul celui mai mare la cel mai mic.
Exemplu:
Date de intrare a = 11, b = 22, c = 33 – suma = 33, prod = 11 * 22 * 33
Date de iesire 7986
Date de intrare a = 44, b = 11, c = 22 – suma = 33, 44 > 33
Date de iesire 44, 22, 11
Date de intrare a = 44, b = 11, c = 22 – suma = 44, 44 < 55
Date de iesire 44 / 11 = 4
80. Se dau 3 numere de exact 2 cifre. Daca cel mai mare este mai mic sau egal decat suma celorlalte 2, atunci sa se tipareasca restul impartirii celui mai mare numar la cel mijlociu, altfel tipariti catul impartirii celui mai mare numar la cel mai mic.
Exemplu:
Date de intrare a = 11, b = 22, c = 33 – suma = 33
Date de iesire 33 % 22 = 11
Date de intrare a = 44, b = 11, c = 22 – suma = 33, 44 > 33
Date de iesire 44 / 11 = 4
81. Se dau doi elevi cu numele si nota lor la teza. Asezati elevii in ordinea crescatoare a notei si afisati-le numele si nota corespunzatoare. Daca elevii au aceeasi nota, afisati elevii in ordine alfabetica.
Exemplu:
Date de intrare maria – 8, ionel – 9
Date de iesire maria 8, ionel 9
Date de intrare maria – 8, ionel – 8
Date de iesire ionel, maria
Date de intrare maria – 9, ionel – 7
Date de iesire ionel 7, maria 9
82. Se dau numele a trei persoane. Afisati-le alfabetic.
Exemplu:
Date de intrare maria, ionel, aurel
Date de iesire aurel, ionel, maria
83. Se da un numar de 3 cifre diferite. Daca cifra mijlocie ca valoare este para atunci eliminati-o din numar si determinati cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele ramase, altfel determinati daca numarul este sau nu este palindrom.
Exemplu:
Date de intrare 123
Date de iesire 2 este cifra mijlocie, se va afisa 31
Date de intrare 179
Date de iesire cifra mijlocie este (1+7+9)-1-9 = 7 deci nu este para, palindrom
84. Se dau trei numere de exact 3 cifre. Care dintre ele au suma cifrelor minima?
Exemplu:
Date de intrare 111 222 333
Date de iesire sa=3, sb=6, sc=9 – 111
Date de intrare 111 201 333
Date de iesire sa=3, sb=3, sc=9 – 111, 201
Date de intrare 432 531 333
Date de iesire sa=9, sb=9, sc=9 – 432 531 333
85. Se dau 4 numere de 3 cifre si o cerinta care poate fi numai 1, 2 sau 3.
Daca cerinta este 1 se cere sa se determine cate numere pare sunt. Daca nu exista numere pare se va afisa un mesaj corespunzator.
Daca cerinta este 2 se cere sa se determine care numere sunt prime. Daca nu exista numere prime se va afisa un mesaj corespunzator.
Daca cerinta este 3 se cere sa se determine cate numere au un numar impar de divizori.Daca nu exista numere cu numar impar de divizori se va afisa un mesaj corespunzator.
Exemplu:
Date de intrare 111 222 333 444, cerinta 1
Date de iesire 2 (222 si 444 sunt pare)
Date de intrare 111 555 333 777, cerinta 1
Date de iesire „Nu exista numere pare”
Date de intrare 127 163 373 593, cerinta 2
Date de iesire 127 163 373 593 (toate numerele sunt prime)
Date de intrare 121 169 289 529, cerinta 3
Date de iesire 4 (toate numerele au numar impar de divizori)
Date de intrare 625 324 159 951, cerinta 3
Date de iesire 2 (doar 625 si 324 au numar impar de divizori)
86. Se citeste un numar intreg n. Daca acesta este nul se citesc alte doua valori naturale a si b si se determina catul si restul impartirii intregi a lui a la b, altfel se citesc alte 3 valori intregi m, n si p si se ordoneaza descrescator.
Exemplu:
Date de intrare n=0, a=12, b=5,
Date de iesire a/b=2, a%b=2
Date de intrare n=8, m=12, n=5, p=-11
Date de iesire 12, 5, -11
87. Verificati daca un numar dat n de 4 cifre are cifrele ordonate crescator.
Exemplu:
Date de intrare n=1234
Date de iesire da
Date de intrare n=8125
Date de iesire nu
88. Verificati daca un numar dat n de 4 cifre are toate cifrele prime.
Exemplu:
Date de intrare n=2357
Date de iesire da
Date de intrare n=8125
Date de iesire nu
89. Se da un numar n de maxim 4. Daca se poate imparti in 2 parti egale, atunci calculati suma partilor determinate, altfel, eliminati cifra din mijloc si determinati noul numar care se poate forma. Daca numarul are doar o cifra tipariti numarul.
Exemplu:
Date de intrare n=2357
Date de iesire numarul are 4 cifre deci cele 2 parti vor fi 23 si 57 si se va tipari 80
Date de intrare n=825
Date de iesire numarul are 3 cifre deci eliminam cifra 2 si obtinem numarul 85
Date de intrare n=8
Date de iesire numarul are 1 cifra deci tiparim numarul 8
90. Se da un numar n de 5 cifre diferite. Daca cifra din mijloc este numar prim, se elimina si se calculeaza suma si produsul numerelor formate prin taierea numarului de 4 cifre obtinut in doua parti egale, altfel se elimina din numar cifra de pe pozitia cea mai semnificativa a numarului, returnandu-se suma cifrelor ramase din numarul initial.
Exemplu:
Date de intrare n=12345
Date de iesire cifra din mijloc = 3 este prima deci 12 + 45 = 57 si 12 * 45 = 540
Date de intrare n=12648
Date de iesire cifra din mijloc = 6 nu este prima deci 2+6+4+8 = 20